Brain Stimulations
Brain Stimulations nya rehabiliteringsmetod RehAtt innebär att strokepatienter kan träna upp förlorade funktioner på kroppens vänstra sida, så kallat neglect. Detta görs med hjälp av virtual reality-teknik kombinerat med robotik där patienten tränar intensivt i en stimulerande 3D-miljö.

Virtuell 3D-rehab för strokepatienter lanseras internationellt

Umeåföretaget Brain Stimulations kombinerar neurovetenskap med 3D, virtual reality och robotik till en helt ny behandlingsmetod för strokepatienter. Nu lanseras metoden internationellt.

Brain Stimulations nya rehabiliteringsmetod RehAtt innebär att strokepatienter kan träna upp förlorade funktioner på kroppens vänstra sida, så kallat neglect. Detta görs med hjälp av virtual reality-teknik kombinerat med robotik där patienten tränar intensivt i en stimulerande 3D-miljö.

Intresset för produkten är mycket stort. Nyligen visades RehAtt för 700 deltagare på en nationell strokekonferens i Umeå där många trängdes i Brain Stimulations monter för att få pröva metoden för diagnostik och rehabilitering. Samtidigt utvärderas RehAtt i höst på några av världens främsta strokekliniker i USA, Schweiz, England, Tyskland och Sverige.

– Vi ser ett stort behov av effektiv träning för denna patientgrupp som idag saknar det. Med vår produkt möjliggör vi för de som drabbats av neglect att få en rolig, intensiv och effektiv träning. Den har visat överföringseffekt till en bättre funktion i vardagssysslor i en första studie, säger Helena Fordell, grundare av Brain Stimulation och neurolog vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Fakta om RehAtt
Metoden RehAtt, är utvärderad i en forskningsstudie vid Klinisk Neurovetenskap, Umeå universitet. Brain Stimulation AB ingår i satsningen Biotech Umeå och Uminova Innovation samt Umeå Biotech Incubators inkubatorprogram.

Brain Stimulations

Nyligen visades RehAtt för 700 deltagare på en nationell strokekonferens i Umeå där många trängdes i Brain Stimulations monter för att få pröva metoden för diagnostik och rehabilitering.