Sofia Rydell, Emelie Lind, Emma Berglund, Gustav Bergström, Frida Kvarnström, Emilott Lantz
För att få fler att flytta till jobb inom teknik och data i Umeå har ”Umeå möter upp” arrangerats flera gånger i Stockholm. Här en bild från 2014 med några deltagare på plats. Från vänster Sofia Rydell, Emelie Lind, Emma Berglund, Gustav Bergström, Frida Kvarnström. Längst till höger Emilott Lantz från CodeMill i Umeå.

Teknik och data heta yrken i Västerbotten

Teknik och data är två områden som Arbetsförmedlingen lyfter fram där det är lättast att få jobb i Västerbotten.

”Om man ska ge rekommendationer om vilka yrkesområden i Västerbottens län där det kommer att finnas goda möjligheter till arbete, är teknik, data och specialistutbildningar inom vård och omsorg lämpliga att lyfta fram”, konstaterar Arbetsförmedlingen i den färska
rapporten Jobbmöjligheter.

Arbetsförmedlingen konstaterar vidare att teknikutvecklingen i samhället innebär en ökad efterfrågan på kvalificerade IT-specialister. Här är även projektledning inom IT en efterfrågad merit, fortsätter Arbetsförmedlingen.

”Behovet av duktiga ingenjörer och dataspecialister kommer att öka och här finns goda jobbmöjligheter under en lång tid framöver”, konstateras i rapporten.

Även IT-företagen i Västerbotten konstaterar att behovet av fler medarbetare är stort. Därför kommer ett tjugotal av Umeås IT-företag att kvällen den 10 februari gästa Stockholm för att berätta om det stora behovet. Arrangemanget heter
Umeå möter upp
och hålls på Berns.

Företag som deltar på Umeå möter upp den 10 februari är Algoryx Simulation, Atea, C4 Contexture, CGI, Cinnober, Codemill, COS Systems, Dohi, Knowit, Limes Audio, Omegapoint, Sogeti, Sportswik, Trimma, Turborilla, UDK, Umeå universitet (Enheten för IT-stöd och systemutveckling), upKeeper Solutions, Vitec Software Group och XLENT.

Umeå möter upp arrangeras av Umeå Näringslivsservice och Umeå universitet i samarbete med branschsatsningen Infotech Umeå vid Uminova Innovation.

Text och foto: Mikael Hansson