Jan Axelsson, Arvid Sundqvist och Jennie Tinderfjäll
Jan Axelsson, Arvid Sundqvist och Jennie Tinderfjäll startar nya videoproduktionsbolaget Red Carpet Media, en avknoppning från Dohi-koncernen.

Nytt videobolag får fortsatt stöd av Uminova Innovation

Affärsstöd från Uminova Innovation blir fortsatt viktigt när Red Carpet Media knoppas av från Dohi-koncernen.

Dohi-koncernen knoppar av videoproduktionsbolaget Dohi Broadcasts verksamhet till medgrundarna Jan Axelsson, Jennie Tinderfjäll och Arvid Sundqvist som kommer att driva det vidare via eget bolag, Red Carpet Media. Verksamheten har under två år haft en växande efterfrågan och har under 2016 omsatt nära 3 miljoner kronor.

– Video är en kraftigt växande marknad som vi har investerat i under en längre tid för att skapa framtidens tv. Dohi Broadcast har idag en intressant potential men passar inte längre in i koncernens strategi. Därför känns det bra att låta teamet överta verksamheten och utveckla den vidare, säger Emanuel Dohi, vd och koncernchef för Dohi Sweden.

Dohi Broadcast har arbetat med produktioner för en rad välkända varumärken, såsom Danske Bank, Aftonbladet, Svenska Kyrkan och SVT.

På egna ben
– Det har varit en spännande resa att bygga företag inom Dohi och vi är tacksamma för allt vi lärt oss där. Nu två år senare ser vi framemot att på egna ben utveckla verksamhetens olika delar inom strategisk kommunikation och videoproduktion, säger Jan Axelsson.

Uminova Innovation har följt Dohi Broadcast allt sedan dess start med stöd och affärsutveckling. Det är något som ägarna tar med sig in i det nya bolaget Red Carpet Media.

– Uminova har hjälpt oss ändå från starten med Dohi Broadcast att förstå vad det innebär att driva ett företag. Att utveckla sälj och affärsidéer, säger Jan Axelsson.

– Nu blir det en nystart när vi avknoppas från Dohi och står på egna ben. Då kommer Uminova att fortsätta betyda mycket för oss, fortsätter Jan Axelsson.