Isak Finér och Björn Vännman
Isak Finér och Björn Vännman på COS Systems kan räkna in änniu ett samarbete med bolag i USA:

Nytt samarbete i USA för COS Systems

Umeåföretaget COS Systems inleder ännu ett samarbete i USA.

COS Systems från Umeå inleder samarbete med amerikanska Vetro Fibermap som utvecklat en karttjänst för att rita ut var fiber för bredband ska ligga i gatan och var kopplingar finns. Karttjänsten gör det på så sätt enklare för bredbandsoperatörer att dokumentera och planera sina fibernät.

– Genom att kombinera den information vi har om invånarna i Service Zones med Vetro Fibermaps planeringssystem får våra kunder strategiska fördelar, säger Isak Finér, marknadschef för COS Systems.

COS Systems har under senaste åren radat upp en mängd affärer i USA. Idag används Umeåföretagets program i 25 av landets stater och under 2016 växte verksamheten i USA med 300 procent.

Produkten COS Service Zones används när bredbandsoperatörer bygger bredband i nya områden. Med programmet kan bredbandsbolagen lättare planera utbyggnaden utifrån vilka bostadsområden där invånarna har störst intresse för att installera bredband. Det underlättar för bredbandsbolagen när de ska ta beslut om var de ska börja gräva ner fiber.