Jennie Ekbeck leder teamet på UBI. Från vänster; Carolina Hawranek, Henrik Bergdahl, Jennie Ekbeck, Helén Fält, Pia Keyser, Lisa Lundberg och Ann-Charlotte Aronsson. Foto: Johan Gunséus
Jennie Ekbeck leder teamet på UBI. Från vänster; Carolina Hawranek, Henrik Bergdahl, Jennie Ekbeck, Helén Fält, Pia Keyser, Lisa Lundberg och Ann-Charlotte Aronsson. Foto: Johan Gunséus

Miljonsatsning på Umeåinkubator

Umeå Biotech Incubator får fyra miljoner för sitt starka arbete med startup-bolag. Anslaget kommer från innovationsmyndigheten Vinnova.

Sedan 2012 har Umeå Biotech Incubator (UBI) varit en av de utvalda inkubatorerna inom det så kallade ”Excellensprogrammet”. Nu kommer beskedet att UBI återigen klassas som excellent och därmed beviljas två miljoner per år under 2018 och 2019.

– Jag är jätteglad för dessa medel då det är en bekräftelse att vårt utvecklingsarbete i inkubatorn uppskattas nationellt och att Vinnova ser oss som en viktig aktör för att skapa tillväxt i Sverige och regionen, säger Jennie Ekbeck, VD på Umeå Biotech Incubator.

UBI är en av norra Sveriges specialiserade företagsinkubatorer och arbetar uteslutande med affärsidéer inom livsvetenskaperna. Medlen ska bidra till att skapa fler skalbara bolag med internationell potential inom life science.

– Vi har flera internationellt intressanta bolag i inkubatorn som har fått mycket uppmärksamhet under våren; Hiloprobe med pitchvinsterna i Åre och Venture cup, och Inficures finalplats i Framtidens entreprenör och årets regionala Connectbolag, kommenterar Jennie Ekbeck.

Cathrine Åsklint arbetar som programledare för inkubatorprogrammet på Vinnova och hon är imponerad efter deras turné med bedömargruppen.

– Vi har mött kompetenta och engagerade inkubatorteam som genomgående bevisat den höga kvalité svenska inkubatorer håller. Vinnova vill speciellt framhålla den viktiga roll inkubatorerna spelar i den regionala utvecklingen, och den affärs- och kundorienterade verksamhet som numera genomsyrar inkubatorernas stöd till nya företag, säger hon.

För att fler bolag ska växa sig starka kommer UBI att vidareutveckla den viktiga kapitalanskaffningsfasen där bolagen attraherar ägarkapital i storleksordningen 10 – 60 miljoner. Även en Acceleratorfas håller på att etableras, med stöttning även efter att de har tagit in kapital.

– Målet är att få en bättre utväxling på investerarnas pengar, en snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i regionen och Sverige. Vårt mål är att ge svenska life science bolag förutsättningar för att kunna stanna och tillväxa i landet och att utförsäljning till utländska bolag inte alltid måste vara det enda alternativet, förklarar Jennie Ekbeck.

I dagsläget utgör Vinnovas excellens-medel omkring tio procent av UBIs totala omsättning årligen. Det motsvarar ungefär den fasta ägarfinansieringen från Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Övriga intäkter, omkring fyra femtedelar, kommer från konkurrensutsatta anslag, partnerfinansiering och projektbaserade EU-bidrag.