Ingela Lidström, Partnerinvest Norr.
Ingela Lidström blir ny vd för riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr.

Hon blir ny vd för Partnerinvest Norr

Ingela Lidström blir ny vd för riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr. Hon är sedan tidigare Investment Manager och tf. Vd i Partnerinvest Norr.

– Partnerinvest Norr är ett mycket intressant riskkapitalbolag som är med och skapar tillväxt i regionen. Jag har under min tid i bolaget varit med och sett hur Partnerinvest Norr tillsammans med medinvesterare kan skapa möjligheter för entreprenörer att utveckla sina företag. Det ska nu bli spännande att få leda verksamheten, säger Ingela Lidström.

Partnerinvest startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest. Exempel på företag som Partnerinvest investerat i är BioResonator, COS Systems, Likvor, Limes Audio, Smartplanes och Zordix.

Kapitalet i bolagets första fond på 179 miljoner kronor kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten samt ägarna ALMI Invest, Norrlandsfonden. Under hösten 2015 sjösattes en andra fond på 160 miljoner kronor. Den fonden har samma finansiärer med undantag av Länsstyrelsen i Västerbotten som inte deltar som finansiär.

– Partnerinvest Norr investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer i Västerbotten och Norrbotten. Bolaget investerar i företag med starkt entreprenörsteam, en skalbar affärsmodell och företag som är eller kan bli ledande i sin bransch. Ingela Lidström har en bred erfarenhet inom företagsfinansiering och riskkapital och kommer att tillsammans med styrelsen och medarbetarna att fortsätta utvecklingen av företaget, säger Göran Carlsson, ordförande Partnerinvest Norr.