Bredband i Västerbotten snabbare än rikssnitt

I Umeå har största andel av hushållen snabbt bredband. Men Dorotea har den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 16 procent.

79 procent av hushållen i Västerbotten hade tillgång till bredband på 100 Mbit/s 2016. Snittet för riket är 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2016.

Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Västerbottens kommuner har Umeå kommit längst med 89 procent fiberanslutna hushåll. Dorotea kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 16 procent.

– Västerbotten har under lång tid legat i topp när det gäller tillgång till bredband. 2016 är inget undantag, och det beror på kommunernas oförtröttliga arbete, gott samarbete och samordning regionalt, säger Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator Region Västerbotten.

Bredbandskoordinatorn har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Rollen innebär att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 20 mars, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

20 mars, 2017