Uminova Innovations partners

Genom strategiska samarbeten vill vi underlätta för våra företag, idebärare och entreprenörer i sitt företagande samt bygga nätverk. Nedanstående företag ger specialerbjudanden till våra företag, deltar i vårt affärsstöd och bidrar med sina nätverk:


SPP 

SPP hjälper våra företag att arbeta hållbart, tillhandahåller pensioner och försäkringar och håller workshops. De finns på plats lite då och då för spontana frågor. 

www.spp.se

 

pwc 

PWC bidrar med allmänt ekonomistöd, affärsstöd och utbildningar - såväl i tidiga faser som när företagen växer och behöver experthjälp vid t ex uppköp och internationella affärer.

www.pwc.se

Nordea 

Nordea medverkar vid vårt program Startup, som jury och finansiär av stipendier till vinnare.

 

Previa 

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi hjälper privata företag och offentliga verksamheter att skapa sunda och lönsamma arbetsplatser där chefer, ledare och medarbetare trivs och presterar.

www.previa.se

 

Marknadsföreningen Umeå 


Våra företag och idebärare kan delta på alla marknadsföreningens föreläsningar kostnadsfritt som inspiration och utbildning, samt möjlighet att nätverka med andra företag i regionen.

www.marknadsforeningenumea.se

 

mynewsdesk 

Mynewsdesk hjälper företag att dela och nå ut med sina nyheter till rätt personer, i rätt tid. Idébärare och inkubatorföretag erhåller 25% rabatt.

www.mynewsdesk.se