Uminova Innovation

Uminova Innovation utmanar entreprenörer och innovatörer att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag. Tillväxt är målet, och för att växa behövs mod, uthållighet och vilja. Därför vänder vi oss till framåtsträvande människor från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten, och satsar på personer och affärsidéer som vi tror kan gå långt.

Våra metoder är en av flera framgångsfaktorer som gjort oss till en av Sveriges bästa inkubatorer. Våra affärscoacher, som har över ett sekels sammanlagd erfarenhet av att bygga bolag, är inte inhyrda konsulter utan de arbetar hos oss utifrån en gemensam och beprövad metodik som garanterar effektiva framsteg i en tydligt strukturerad process.

Läs mer om...

» Våra ägare, finansiärer och partners

» Våra samarbetspartners

» Interna satsningar och aktörer i innovationssystemet

» Läs om företagens framsteg och framgångar i vår årsrapport