Marlene Johansson expression.jpg
Marlene Johansson blir ny vd för Sliperiet vid Konstnärligt campus i Umeå.

Marlene Johansson ny vd för Uminova Expression

2017-07-04

Marlene Johansson blir vd för Uminova Expression, inkubatorn på Konstnärligt campus.

Marlene Johansson har under senaste tre åren varit föreståndare för Sliperiet på Konstnärligt campus. Där har hennes arbete varit inriktat på att bygga upp verksamheten med målet att Sliperiet ska fungera som en kreativ mötesplats för samverkan och innovation.

Samverkan

– Vi är mycket glada över vår nya vd. Marlene Johansson har stort kunnande, viljan och förmågan att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns vid Umeå universitet och i näringslivet. Marlene är en inspiratör och har ett stort engagemang för hur Uminova Expression och Sliperiet kan vidareutvecklas tillsammans. Dessutom har hon en bred erfarenhet av samverkan och hennes forskning och undervisning ligger ämnesmässigt nära det nya uppdraget, säger Agneta Marell, ordförande i styrelsen för Uminova Expression.

Umeå kommunföretag och Umeå universitet Holding AB – Umeå universitets helägda holdingbolag – äger tillsammans Uminova Expression. Inkubatorn ska i ett tidigt skede hjälpa nystartade företag att etableras och nå lönsamhet. Inkubatorn är en del i ett gränsöverskridande samarbete mellan design, arkitektur, konst och kultur och områden som teknik, naturvetenskap och ekonomi. Miljön är tillgänglig för hela universitetet.

Fokusera på utveckling

 Marlene Johansson kommer att påbörja sin tjänst som vd för Uminova Expression den 1 september.

– Det känns fantastiskt kul att efter några intensiva år tillsammans med fantastiska medarbetare byggt upp Sliperiets verksamhet nu få fokusera på idéutveckling, innovation och entreprenörskap med studenter, forskare och nya startups i Uminova Expression – det är för mig drömjobbet. Vi kommer att fortsätta skapa många synergier i huset och bli enormt starka tillsammans, ett innovationscentrum i Umeå som kommer att sticka ut och vara i världsklass, säger Marlene Johansson.

Affärsmodeller i innovation

 Marlene Johansson disputerade i företagsekonomi 2012 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Hennes forskning är i dag bland annat inriktad på hur företag utvecklar sina affärsmodeller i innovationsdrivna branscher, digital fabrikation och hur den växande ”makerrörelsen” utmanar entreprenörskapsfältet och driver en ny form av innovationskraft, strategiska allianser, samt hur innovationsstödsystem kan utvecklas för att stödja akademinära start-ups inom nya näringar.

I sin undervisning på Handelshögskolan har hon fokuserat på entreprenörskap och affärsutveckling. Hennes pedagogiska insatser belönades med såväl den samhällsvetenskapliga fakultetens som Handelshögskolans pedagogiska priser 2010. Marlene Johansson har genom åren drivit ett antal samverkansprojekt, i Sliperiet med fokus på innovation och digital produktion, maker spaces, öppen innovation och samskapande design.

Om Sliperiet och Uminova Expression

 Uminova Expression är en företagsinkubator som stödjer utveckling av idéer, innovationer, tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva företag inom kulturella, och konstnärliga näringar i tidiga skeden. Uminova Expressions verksamhet bedrivs på Sliperiet, en multidisciplinär innovationsmiljö och mötesplats som innehåller prototypverkstäder med digital utrustning av högsta internationell klass för forskare, studenter och startups.

Text: Mikael Hansson

Foto: Elin Brage/Johan Gunséus