Ullamaria-Granåsen-Uminova-Innovation.jpg

Ullamaria Granåsen

Affärscoach, kvinnors företagande.

Ullamaria Granåsen har varit verksam i branschen i mer än 20 år. Hon arbetar med att främja akademiska kvinnors företagande och är projektledare för Uminova Innovations Entreprenörskapsprogram. Ullamaria har lång erfarenhet av att knyta kontakter med personer vid universitetens institutioner, för att fånga in idéer. Detta har gett henne ett mycket stort nätverk såväl inom den akademiska sfären som utanför. Ullamaria har också arbetat med utåtriktade och internationella projekt. Hon har studier inom kommunikationsvetenskap.