Peter Hedman

Peter Hedman

Affärskonsult

Peter Hedman har en juristexamen från Stockholms universitet. Han har under de senaste 20 åren arbetat med regionala utvecklingsfrågor, innovationsfrågor, organisationsutveckling och projektledning. Han har under 2000-talet varit chef för regionala utvecklingsfrågor på Västerbottens läns landsting, regiondirektör på Region Västerbotten, VD för Uminova Holding och sedan 2012 arbetat med utvecklingen av Uminova Science Park.