Nils-Olof_Forsgren-Uminova-Innovation.jpg

Nils-Olof Forsgren

VD

Nils-Olof Forsgren har en civilingenjörsexamen och en teknisk licentiat i datalogi från Luleå tekniska universitet. Han har varit verksam sedan slutet på 80-talet inom mjukvaru– och telekomindustrin i såväl små som stora företag i regionen, i Sverige och internationellt. I slutet på 90-talet var han utsänd som teknisk-vetenskaplig attachée för Sveriges tekniska attachéer, där han var chef över kontoret i San Francisco/Silicon Valley. Nils-Olof var, innan han började som VD på Uminova Innovation 2006, ansvarig direktör för North Sweden European Office i Bryssel.