Maria-Larsson-Uminova-Innovation.jpg

Maria Larsson - slutat

Ekonomichef

Maria Larsson har en ekonomisk examen från Umeå universitet. Hon har arbetat med redovisnings- revisions- och skattefrågor på revisionsbyrå under många år, med erfarenhet från många olika branscher och företagsstorlekar. Under de sista 10 åren på revisionsbyrå kunde Maria titulera sig godkänd revisor. Hon var då anställd på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Sedan 2006 är Maria anställd som ekonomichef hos Uminova Innovation.