Kurt-Strömgren-Uminova-Innovation.jpg

Kurt Strömgren

Affärscoach medicinsk teknik. Ansvarig Biotech Umeå.

Kurt Strömgren är civilekonom inom marknadsföring samt redovisning/finansiering vid Umeå universitet, kryddat med universitetsutbildningar i tekniska ämnen, affärsjuridik samt företagsanknutna utbildningar. I botten är Kurt ingenjör i maskintekniska ämnen. Han har en samlad yrkeserfarenhet på ca 30 år. Innan Kurt började hos Uminova Innovation har han bl a arbetat med logistikfrågor, inköps- och lagerekonomi i dagligvarubranschen samt inom verkstadsindustrin som konstruktör och med produktionsplanering. År 1995 började han som affärscoach hos Uminova Innovation och har sedan dess arbetat med affärsutveckling i olika former. För närvarande ligger fokus på affärsidéer inom medicinsk teknik och vård/omsorg.  Kurt är sedan december 2007 ansvarig för en av Uminova Innovations prioriterade satsningar - Biotech Umeå, som är en klustersatsning med fokus på ökad tillväxt inom life science-företagande. Kurt är dessutom styrelseledamot i det huvudsakligen forskarägda bolaget CMTF Affärsutveckling, med fokus på nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.