Karl-Erik Johansson

Karl-Erik Johansson

Affärscoach, ansvarig internationell affärsutveckling

Karl-Erik Johansson har civilekonomexamen från Umeå universitet med inriktning mot internationellt företagande/marknadsföring och organisation/ledarskap. Han har sedan 1988 jobbat med exploatering av forskningsresultat och innovationer i olika roller. Största delen av tiden som affärscoach hos Uminova Innovation och dess föregångare, men även som egen avknoppningsföretagare inom "life-science" branschen med utlandet som dominerande marknad. Karl-Erik har även under drygt två år jobbat som finansieringshandläggare med små/nystartade företag som målgrupp. Han arbetar nu som ledare för vår internationella grupp och affärscoach med inriktning främst mot EU-länderna.