Barbro-Renkel-Uminova-Innovation_ny.jpg

Barbro Renkel - tjänstledig

Affärscoach

Barbro Renkel är utbildad civilekonom vid Umeå universitet, med inriktning mot marknadsföring. Hon har tidigare arbetat som elkonstruktör inom byggbranschen. Barbro har erfarenheter som projektledare från den grafiska branschen och är utbildad vid Patent- och Registreringsverket inom immaterialrätt. Sedan 1998 jobbar Barbro som affärscoach på Uminova Innovation. Hon har under  åren 2006-2010 ingått i den nationella branschstyrelsen SiSP (Swedish incubators and Science Parks). Inom Uminova Innovation är Barbro ansvarig vår filial vid Konstärligt Campus.