Annika-Wikström-Uminova-Innovation.jpg

Annika Wikström

Affärscoach, internationell affärsutveckling.

Annika Wikström är utbildad civilekonom vid Umeå universitet. Hon har arbetat med internationell innovationsutveckling hos Uminova Innovation sedan 1997. Dessförinnan jobbade hon i ett mindre företag med marknadsföring och testförsäljning av nya produkter. Under 2004-2006 var hon tjänstledig för att arbeta som regionchef för Venture Cup Nord. Sedan början av 2008 är Annika projektledare för Uminova Innovations del i DARE, ett projekt inom Vinnovas nyckelaktörsprogram.