Interna satsningar och andra aktörer i innovationssystemet

Uminova Innovation är en av Sveriges bästa inkubatorer, enligt utvärderingar från Almi Företagspartner. Inkubatorverksamheten, som går under projektet Innova H, utgör inte hela verksamheten. Vi driver också satsningar för att stärka Umeå och Västerbotten som life science-region, Biotech Umeå, och som IT-region: InfoTech Umeå. Dessa satsningar stärker även inkubatorverksamheten på ett bra sätt. Jämfört med andra inkubatorer följer vi med entreprenörerna och affärsidéerna längre, något som vi tror ger en säkrare tillväxt.

Innovationskontoret

Innovationskontor norr är ett av åtta innovationskontor som valts ut av regeringen för att arbeta med innovation och samverkan. Innovationskontoret är en första kontakt för forskare, anställda och studenter vid Umeå universitet som vill förverkliga sina idéer.

Enterprise Europe Network

Uminova Innovation hjälper forskare och företag i Västerbotten att hitta internationella partners. Hos oss får de stöd med att göra affärer av sina forskningsresultat och innovationer eller att skriva avtal kring patent och know-how.

Uminova eXpression

Uminova eXpression är en ny inkubator på Konstnärligt campus, en systerinkubator inom innovationsnätverket i Umeå. Uminova eXpression stödjer utveckling av innovationer och affärsidéer inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i tidiga skeden.

InfoTech Umeå

InfoTech Umeå jobbar hårt för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd i att utveckla sina idéer till IT-innovationer och framgångsrika företag. Detta gör vi genom att använda Uminova Innovations framgångsrika processer, modeller, verktyg och nätverk, och genom att anpassa dessa till de speciella behov som finns för IT-innovationer.

Biotech Umeå

Inom Biotech Umeå-klustret arbetar vi för att skapa tillväxt och bättre förutsättningar för regionens life science-företag, i samarbete med regionala, nationella och internationella partners. Det gör vi genom att lyfta fram företagen samt regionens forskning i media och gentemot investerare och samarbetspartners. Vi arbetar även med affärs- och företagsutveckling genom Uminova Innovations processer, för att bistå både företag och forskare med att kommersialisera och utveckla affärskoncept inom life science-sektorn.

North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech-satsningen stödjer kommersialiseringen av affärskoncept ur regionens forskning och utvecklingen av företag i en sektor som är på stark frammarsch. Med cleantech avser vi alla produkter, tjänster, system och processer som har miljörelevans, det vill säga är mindre skadliga för miljön än andra tillgängliga alternativ.

Umeå Biotech Incubator (UBI)

Vårt dotterbolag Umeå Biotech Incubator tillhandahåller infrastruktur i form av specialutrustade laboratorier för produktutveckling inom life science samt affärsutvecklingshjälp till forskare inom life science.