Charlotte Wiberg Creative Camp

Digitala träningsresultat sporrar

– Vi driftar och utvecklar sportanläggningen IKSU:s webb tillsammans med dem, bland annat mittIKSU för deras drygt 20 000 medlemmar, berättar Charlotte Wiberg, vd för Creative Camp och forskare på informatik vid Umeå universitet.

Creative Camp har nyligen flyttat in i nya fräscha lokaler på IKSU från Uminova Innovation. Närheten till IKSU är viktig för Creative Camp som har utvecklat den interaktiva träningsplattformen Crossmedia Training Platform, CMTP, tillsammans med IKSU.

Medlemmarna får tillgång till träningsdagbok, kost- och viktregistrering, bloggar och forum som gör det
enklare att registrera all träning, ger en överblick av den egna hälsoutvecklingen samt ger en push framåt tack vare mittIKSU.

– Det är viktigt att samla träningsresultaten digitalt för att kunna dela dem med andra, medlemmarna sporras av varandra i sin träning, säger Charlotte Wiberg.


Satsar i Luleå

Creative Camp har integrerat CMTP-plattformen med flera av anläggningens träningsmaskiner, GPSklockor, stegräknare och andra apparater för att underlätta all träningsregistrering. Målet är att medlemmarnas träning automatiskt ska hamna i deras träningsdagbok, enkelt och smidigt.

Nästa steg är att göra en liknande integrerad tjänst för träningsanläggningen STIL, Studenterna i Luleå, som har 3500 medlemmar.

– Tanken är att de ska abonnera på våra tjänster och det går att skala upp tjänsten till fler anläggningar, säger Charlotte Wiberg.

www.creativecamp.se