Vitec Olov Sandberg

Fysikforskare- och företagare hjälper fysikforskare- och företagare

Olov Sandberg är vice VD på Vitec, ett av de framgångsrikaste avknoppningsföretagen i Umeå. Han sitter i skuggstyrelsen för KriMag Technology som startats av två fysikforskare, Krister Wiklund och Magnus Andersson.

Olov Sandberg känner väl igen sig i deras situation, även han har startat upp företag som universitetsanställd fysiker en gång i tiden.
- Jag vet att externa kontakter med personer med egen erfarenhet av den fas de är inne i är extra värdefulla för nystartade företag, säger han.

Olov - och övriga i skuggstyrelsen - har jobbat med att förstärka de områden som han av erfarenhet vet leder affärsutvecklingen framåt.
- Kanske kan vi hjälpa till att undvika vissa misstag. Det känns roligt att kunna bidra till Krimags utveckling.

Bilden: i bakgrunden står Lars Stenlund, VD för Vitec och medlem i Personalkollens skuggstyrelse.