SpaceTime Communication

SpaceTime är ett resebokningssystem som möjliggör samresande och optimering av resor ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

SpaceTime konceptet härrör från ett forskningsprojekt på Datavetenskap kopplat till byggandet av Botniabanan.

Medarbetarna i företaget har lång erfarenhet av utveckling av intelligenta sociala IT-system samt strategiskt miljö och hållbarhetsarbete.

SpaceTime Communication är ett Umeåbaserat avknoppningsföretag som ägs och drivs av Anders Broberg från Datavetenskap, Umeå universitet, Gunnar Granberg, från Sustanium AB samt Ingrid Westman från CodeMill AB.

 

www.space-time.se