Sonvox

Sonvox AB tillverkar och säljer den bärbara röstmätaren VoxLog.

 

Personer som lider av röstproblem vänder sig till logopeder för hjälp och behandling. Röstproblem ger oftast störst besvär i patientens hemmiljö, där logopeden i många fall har begränsade möjligheter att närvara. Röstmätningar sker då på logopedmottagningen och i många fall är det svårt att förstå hur allvarliga besvären verkligen är när patienten är hemma.

Idag finns det en fantastisk lösning på detta; VoxLog.

VoxLog är bärbar röstmätare som används av logopeder för att mäta patienters röster i dess hemmiljö. VoxLog används av patienten på egen hand i upp till två veckors tid, vilket ger ett bra underlag för röstanalys. VoxLog bidrar till att samla in viktig information om rösten i parametrar om pitch, fonationstid och ljudnivå. Det som gör VoxLog unikt är att den är liten och lätt att använda för både patienter och logopeder.

Idag används VoxLog av logopeder i norden och Europa. VoxLog används även i flertalet röstforskningsprojekt.

Läs intervjun med VD Caroline Burvall från vår årsrapport.