Quality Stat

Quality Stat AB är ett ungt statistikkonsultföretag med specialkompetens inom landstingens kvalitetsregister.

Vi erbjuder allt från kundanpassade paketlösningar till kortare uppdrag inom konsultation och utförande av avancerad statistisk analys.

www.qualitystat.se

 

www.qualitystat.se