Onsitus (fd MTST)

ONSITUS (fd MTST) är ett tjänsteföretag, vid Uminova Innovations inkubator. Företaget arbetar med säkerhetsinnovation inom samspelet Människa-Teknik och Organisation. Vi erbjuder kundanpassade användarcentrerade metoder i att öka organisationers handlingsberedskap.

Övningar och tester i fullskaliga simuleringar utvecklas för att utvärdera om skyddsbarriärer finns och fungerar så att allvarliga tillbud eller incidenter kan hanteras och att ingen person kommer till onödig skada. Vi bidrar till en hög situationsmedvetenhet där beskrivna risker kopplas till rätt hantering av dessa risker.

ONSITUS erbjuder även övningar-utbildningar genom att utveckla pedagogiska säkerhetsspel, och taktiska spelsimuleringar för olika högriskorgansiationer i samhället anpassade för verksamhetens behov. För oss är effekt av åtgärder det viktigaste därför utvärderar vi våra genomföranden och samverkar med forskare vid Umeå universitet.

Vi arbetar idag med ett antal olika sektorer i samhället.
• Blåljusmyndigheter
• Hälso och sjukvård
• Bygg- gruva och industrier
• Offentliga miljöer
Vår vision är att ingen ska behöva skadas på grund av bristande handlingsberedskap.

” Säkra team och organsiationer föds inte de skapas”