Mittel Fjärrvärme

Sedan 1990 har Mittel vuxit med ambitionen att förbättra tekniken inom nyproduktion och reparation av fjärrenergirör. Alltid med erfarenheter från fältet. Vi utvecklar även heltäckande systemlösningar för underhållsplanering och lokalisering av skador i fjärrenerginät med larmtrådar.

Rationell produktion, snabb reparation och förebyggande underhåll – vår erfarenhet från projekt världen över visar att fjärrenergi kräver helhetstänkande för att bli lönsam och kvalitetssäkrad. Gång efter annan har de också gett oss en mycket viktig lärdom: engagemang och envishet är ett måste för framgång. Vi ses i nästa grop!

www.mittel.se