Krimag Technology

Krimag erbjuder marknaden (gym, elitlag, sjukgymnaster, personliga tränare) en produkt för rörelseanalys som ger feedback i realtid.

I dagsläget finns inget kamerabaserat system som ger realtidsfeedback i form av ljud eller bild under en övnings utförande. Vår produkt är därför helt unik. Den är användarvänlig och underlättar träningen. Systemet hjälper utövaren att förstå rörelser och därmed utföra dem rätt vilket leder till färre skador och nöjdare kunder. Systemet är lätt att flytta, består bara av en liten webbkamera, dator och små markörer.