Ivida

Ivida ser det som ingen annan tidigare sett och utmanar traditionella metoder genom multivariat dataanalys på nya eller befintliga dataset.

www.ivida.se
www.facebook.com/ivida.se