Hikki

Hikki är ett annorlunda sätt att njuta av att finnas till utomhus. Lämna omvärldens krav och förväntningar och ägna dig åt att bada.

För en stund existerar bara du, det varma vattnet och naturen som omger dig.

Hikki – Inte för alla. Men för mig.