Feely

Feely AB utvecklar verktyg inom mobil hälsa, med fokus på mental hälsa och emotionellt välbefinnande. Den första tjänsten heter Feelyapp, och är ett förebyggande verktyg för att hjälpa människor att motionera sitt inre och skapa bra vanor kring sitt eget välbefinnande. Feelyapp är en prenumerationstjänst och en godkänd friskvårdsförmån.

Stress, oro, nedstämdhet och andra typer av psykisk ohälsa är idag världens tredje största hälsoproblem. År 2030 kommer det vara världens största hälsoproblem enligt FN.

Vår vision är att skapa det roligaste och mest engagerande sättet för människor att ta hand om sin hälsa, inte bara fysiskt utan även mentalt. Feelyapp ska vara vardagsmotion för den inre hälsan. Vi hoppas att detta leder till att fler människor lever ett glädjefyllt och balanserat liv, samt att färre individer upplever stress, oro och nedstämdhet.

Feely arbetar nära forskningen och allt innehåll är väl förankrat i den moderna psykologin.