Exocare

Exocare förmedlar svensk sjukvård till klienter från andra länder. Konsulttjänster med sjuksköterskor och läkare.