Dohi Sweden

Dohi-koncernen består av den digitala innovationsbyrån Dohi Innovation Agency som utvecklar nästa framtids digitala tjänster och produkter.

Dohi Society sätter upp mötesplatser och scener för inspiration och erfarenhetsutbyte. Dohi Venture investerar både med kompetens och kapital i digitala entreprenörsledda produktbolag och samtidigt utvecklar bolagen inom Dohi Media nya former för kommunikation och interaktion. Dohi Media består av det nationella magasins- förlaget Dohi Publishing, tv-produktionsbolaget Dohi Broadcast, dataspels-studion Dohi Entertainment och ett antal e-handelssajter som drivs inom ramen för Dohi eCommerce.
 

www.dohi.com