Delbar.se

Delbar.se är en digital mötes- och marknadsplats för människor som vill dela grejer med varandra för att vinna både ekonomiska och miljömässiga effekter. Allt går att dela!

Grundtanken med Delbar är att öka hållbarheten i samhället men grundläggande är också tron på att ekonomi är avgörande för att en bra idé ska hålla över tid. Samtliga intressenter behöver se den ekologiska, ekonomiska och sociala nyttan.