COS Systems

COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av moderna bredbandsnät.

Med COS Service Zones™ delar den som planerar att bygga ett bredbandsnät upp det tilltänkta utbyggnadsområdet i mindre ”zoner”, exempelvis kvarter, och därefter tävlar de boende om att i förväg få så många i sitt område som möjligt att teckna sig för en uppkoppling mot det tilltänkta nätet, med förhoppningen att nätbyggaren skall bygga till dem först. Med den här metodiken kan nätbyggaren bygga ut bredbandsnätet i den ordning som är bäst ekonomiskt med tryggheten att det kommer finnas betalande slutkunder i nätet redan från dag ett.

 
Med COS Business Engine™ får nätägaren eller operatören ett system som med beprövade och effektiva affärsprocesser skapar ordning och reda på vilka tjänster som levereras till vilka personer, på vilka adresser och av vilka tjänsteleverantörer. Med ett gemensamt system för samtliga dessa aktörer, där slutkunder via en online marknadsplats kan köpa tjänster från alla tillgängliga tjänsteleverantörer och där tjänsteleverantörerna själva skapar sina erbjudanden, uppnås optimal effektivitet i samtliga led, ökad försäljning och lönsamhet för nätägaren och maximal kundnöjdhet.
 
COS Systems expanderar ständigt och har hittills sina kunder i Sverige, USA och Sydafrika.
 
COS Systems utgår från kundbehov och utvecklar innovativa mjukvarulösningar som effektiviserar den dagliga driften, bidrar till ökad försäljning och nöjdare kunder i bredbandsnät. Läs mer om COS Systems på www.cossystems.com och den nya innovativa produkten COS Service Zones™ på www.servicezones.net.