Bioendev

Bioendev utvecklar teknik och metoder för energiutvinning ur biologisk råvara. Vår bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser.

I vår planering ligger industriella anläggningar för torrefiering av biomassa. Våra långsiktiga mål är högt ställda, utvecklingsstrategin bygger på stegvis upptrappning och tidig marknadsintroduktion av tjänster, patenterade nyckelprocesser och delsystem tillsammans med lämpliga leverantörer. Partnerskap och industriella samarbeten är därför en naturlig del av vår verksamhet.