Infoseminarie om Horizon2020 - kommande EU-program inom hälsa

 

Umeå Biotech Incubator (UBI) bjuder tillsammans med Umeå universitet och Västerbotten läns landsting in intressenter från industri, offentlig sektor och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns att ta del av EU:s olika satsningar inom området hälsa ,och tipsa om hur man går tillväga för att söka medel.