Fler och bättre innovationer med kundens hjälp

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i digitalisering är att involvera slutkunder och användare i produktutvecklingen.

Det kan innebära allt från att bara göra det enkelt för kunden att ge förändringsförslag, till att man på ett mer systematiskt sätt lär känna kunden och låter denne vara en ordinarie del av utvecklingsprocessen.

Daresay bjuder in till en frukostföreläsning där du får träffa två av de mest erfarna och framgångsrika personerna i Sverige när det handlar om kunddriven produktutveckling.